Cathie Laing: Sgìths ‘s Cruadal

Shared from Island Voices/Guthan nan Eilean

Seo pìos a chaidh a chlàradh leis a’ phròiseict, a tha air a ruith le Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath.

An seo cluinnibh sibh Cathie Laing a’ bruidhinn mu na cuimhneachan a th’ aice air a seanair.

Tha dealbh aice dheth, agus tha i ag innse dhuinn mar a dh’fhuiling e sa chogadh, agus mu na buaidh a bh’ aig na thachair dha air a bheatha agus air a theaghlach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s