Cathie Laing: Sgìths ‘s Cruadal

Shared from Island Voices/Guthan nan Eilean

Seo pìos a chaidh a chlàradh leis a’ phròiseict, a tha air a ruith le Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath.

An seo cluinnibh sibh Cathie Laing a’ bruidhinn mu na cuimhneachan a th’ aice air a seanair.

Tha dealbh aice dheth, agus tha i ag innse dhuinn mar a dh’fhuiling e sa chogadh, agus mu na buaidh a bh’ aig na thachair dha air a bheatha agus air a theaghlach.

Advertisements

Alec Macaulay and the Land Raids

Shared from Island Voices/Guthan nan Eilean Retired policeman Alec Macaulay talks in Gaelic to Archie Campbell about the land raids on the west side of North Uist that took place after the First World War, in which his own father was involved. A serious business, but not without some lighter moments, as Alec relates…

Alec was recorded for the project, “An fheadhainn tha laighe sàmhach”, run by Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath with support from the Heritage Lottery Fund.